Sektion for Afgrødevidenskab – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab > Forskning > Sektion for Afgrødevid...

Sektion for Afgrødevidenskab forsker og underviser i grundlæggende og anvendt videnskab relateret til afgrødeproduktion. Kernen i vores forskning er samspillet mellem genotype, management og miljø som grundlag for afgrødevækst samt produktion af bæredygtig mad, prydplanter, fiber og bioenergi.

Vi har et klart fokus på forbedring af jordbruget for en bæredygtig fødevareproduktion i et skiftende klima. Vores forskning foregår i laboratorier, drivhuse, semifield-anlæg og marker.

Vi bruger statistiske og mekanistiske modeller til at analysere og skalere vores resultater. Vi har udviklet nye evidensbaserede managementstrategier og dyrkningssystemer, og udforsker nye genetiske og teknologiske veje til en bæredygtig afgrødeproduktion. Vi behandler emner relateret til økofysiologi, fødevaresikkerhed, produktkvalitet, planteforædling og plantebeskyttelse. Vores forskningsprojekter er tæt forbundet med nationale og internationale planteforædlere samt landbrugsindustrien.

Forskergrupper

Ekstra information / Sidebar

Kontakt

Sektionsleder
Renate Müller
M: ren@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 78 75

Sektionssekretær
Susanne Charlotte David
M:  scd@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 23 86 

Københavns universitet
Højbakkegård Allé 13
2630 Taastrup

Telefon: +45 35 33 35 03

Alle medarbejdere 

Publikationer

Se publikationer her