Sektion for Molekylær Plantebiologi belyser mekanismerne og reguleringen af ​​fotosyntese, primær- og specialiseret metabolisme samt ikke-kodende RNA. Vi anvender molekylærbiologi, biokemi og genetiske metoder til at belyse regulatoriske netværk og dynamiske molekylære interaktioner mellem cellulære biomolekyler. Vi studerer afgrødeplanter og modelorganismer som Arabidopsis, cyanobakterier, encellede alger, mos og knopskydende gær.

Vores mål er at fremme viden om metabolisme og dets samspil med udviklingsprocesser, for at bidrage til en grundlæggende forståelse af plantefysiologi og -fitness, som kan oversættes til fremtidige strategier for plantebioteknologi og syntetisk biologi.

Vi kombinerer mange kompetencer inden for grundlæggende molekylærbiologi, for at fremme synergier både i sektionen og udadtil, og for at opnå en bred forståelse af fotosyntetiske organismer. Vi fremmer mangfoldighed og komplementaritet i forskningsemner og -metoder, og bygger et dynamisk og stimulerende forskningsmiljø for den næste generation af unge forskere og studerende, der skal trænes inden for plantebiologi, syntetisk biologi og bioteknologi.

Forskergrupper