Instituttets forskere underviser på mange af de uddannelser, som tilbydes på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Endvidere er 3 bacheloruddannelser og 6 kandidatuddannelser forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab:

   

Bacheloruddannelser på dansk

  

Kandidatuddannelser på engelsk