Instituttets forskere underviser på mange af de uddannelser, som tilbydes på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Endvidere er 3 bacheloruddannelser og 6 kandidatuddannelser forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab:

Bacheloruddannelser på dansk

Biologi-Bioteknologi
Uddannelsen giver dig værktøjer til at identificere og løse sundhedsrelaterede udfordringer hos mennesker, dyr & planter. Læs mere om Biologi-Bioteknologi.
Naturressourcer
Naturressourcer er en uddannelse i krydsfeltet mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab med fokus på, hvordan vi bedst arbejder med og i naturen. Læs mere om Naturressoucer.

Husdyrvidenskab
På husdyrvidenskab lærer du at forstå dyrenes adfærd og behov, og du kan være med til at forbedre dyrevelfærden både nationalt og internationalt. Læs mere om Husdyrvidenskab.

Kandidatuddannelser på engelsk

Agronomi
På uddannelsen lærer du at identificere, beskrive og analysere problemstillinger forbundet med bæredygtig brug af naturressourcer. Læs mere om uddannelsen.
Biologi-Bioteknologi
På Biologi-bioteknologi arbejder du med at identificere og løse problemer relateret til biologisk produktion. Læs mere om kandidatuddannelsen her.
Miljøvidenskab (tidl. miljøkemi og sundhed)
Med en kandidatuddannelse inden for miljøkemi og sundhed får du viden og kompetencer, som samfundet efterspørger i stigende grad. Læs mere om uddannelsen.
Vand og Miljø
Kandidatuddannelsen i vand og miljø er en ny kandidatuddannelse, der fokuserer på globale vand- og miljøudfordringer. Læs mere om Vand og miljø her. Læs mere om uddannelsen.