Om Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Institut for Plante - og Miljøvidenskab (PLEN)  hører under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Instituttet blev oprettet d. 1. august 2012 ved en fusion mellem Institut for Jordbrug & Økologi, Institut for Plantebiologi & Bioteknologi samt en sektion fra Institut for Grundvidenskab. 

Forsningsområder: Landbrug, bioteknologi, miljø

Organisering

Instituttet er organiseret i 11 afdelinger; herunder 9 forskningssektioner samt et sekretariat og afdelingen plantefaciliteter & værksteder. Forskningssektionerne er yderligere opdelt i forskningsgrupper og har tilknyttet en række centre.

Instituttet har hovedadresse på Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg. Derudover har vi også til huse i Taastrup - henholdsvis på Taastrup Campus og PometetFind vej til vores adresser.

Mission

Instituttets mission er at stimulere grundforskning og synergi mellem grundforskning og anvendt forskning i biologi og miljøvidenskab. Der er fokus på planter, mikroorganismer, dyr og miljø som grundlag for en bæredygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter. Instituttets forskning og undervisning omfatter naturressourcer, landbrug, bioteknologi og syntesebiologi fra det molekylære niveau til økosystemer.

Vision

Instituttets vision er at udføre markant og internationalt anerkendt grundforskning og anvendt forskning, som vil bidrage til at løse de udfordringer, det globale samfund står over for i forhold til produktion af fødevarer og andre biologiske produkter og miljø. Integrationen af grundforskning og anvendt forskning, der dækker hele kæden fra molekylærbiologi via biologisk produktion til miljøeffekter vil gøre dette muligt.