Research Group: Climate and Food Security

I forskergruppen Climate and Food Security undersøger vi, hvordan vi kan afhjælpe klimaforandringer og forbedre fødevare- og ernæringssikkerhed ved at udvikle innovative og bærdygtige løsninger til omlægning af vores fødevaresystem.

Vi arbejder med bæredygtige fødevareproduktionssystemer, som fx samdyrkning, regenerativt landbrug, skovlandbrug og urban farming. Forskningen har fokus på kulstofbinding, proteinafgrøder og plantebaseret kost, for at reducere drivhusgasudledning og samtidig forbedre menneskelig sundhed. Vi anvender både eksperimentelle studier, miljøindikatorer, dyrkningsmodeller, analyse af kulstofaftryk, drivhusgasregnskaber, bæredygtighedsvurdering og støttesystemer til beslutningstagere for at øge effektiviteten af ressourceforbrug i fødevareværdikæden og samtidig støtte overgangen til en cirkulær klimaneutral fremtid.

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Bhim Bahadur Ghaley Lektor +4535333570 E-mail
Christian Bugge Henriksen Lektor +4535333575 E-mail
Luke Schafer Akademisk medarbejder FU +4535320856 E-mail
Marin Rose Lysák Postdoc +4535333849 E-mail

Kontakt forskergruppeleder

Christian Bugge Henriksen
Lektor
E-mail: cbh@plen.ku.dk
Tlf.: +45 35 33 35 75