Gruppen arbejder mod en forbedret forståelse af afgrødebiosystemer og fødevaresystemer på proces- og systemniveau, herunder fødevare- og energiproduktion, global fødevareproduktion, klima og agronomi.

Gruppen har været stærkt involveret i udviklingen af IPCC's femte hovedrapport's kapitel om fødevareproduktionssystemer og fødevaresikkerhed. Gruppen har for nylig gennemført en banebrydende analyse af fødevaresystemerne i tre storbyer. Derudover arbejder gruppen på interaktioner mellem genotype, miljø og forvaltning ved hjælp af Bayesiske og andre analyser og har opfundet nye Identifikationsmetoder til at dekonstruere drivhusgasemissioner samt effektiviteten af blandt andet næringsstoffernes udnyttelse, som et bidrag til udviklingen af fænotypebestemmelser af afgrødeprocesser og funktioner såvel som struktur. Gruppen arbejder med nye systemer der kombinerer mad og energiudvikling, og har udviklet nye hypoteser for at forbinde økosystemfunktioner med levering af økosystemtjenester.

I forbindelse med undervisning har gruppen været i spidsen for udviklingen af e-læringskurser samt kurser, hvor de studerende udvikler klimaløsninger til private virksomheder.