Research Group: Molecular Plant Physiology and Plant Phenomics

Funktionelt undersøger vi hvordan source-sink (kilde-modtager) relationer og assimilatpartitionering bidrager til vigtige udbytte-relaterede processer, fra plantevækst og udvikling til abiotiske stressrespons, samt gavnlige og patogene mikrobielle interaktioner i model- og afgrødsplanter.

Molekylære, biokemiske og cellefysiologiske tilgange kombineres med ikke-invasive og hurtige teknikker til fænotypebestemmelser, for at belyse de underliggende fysiologiske mekanismer og regulatoriske netværk, og etablere omkostningseffektive og robuste prædiktorer for udbytte og kvalitet. Denne integrativ og multidimensionale 'phenomics' tilgang har til formål at bidrage både til en bedre grundlæggende forståelse af genotypernes interaktioner med deres komplekse, multifaktorielle miljø samt til anvendelser i avl og afgrødsforvaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Chandana Pandey Postdoc +4535336268 E-mail
Daniel Buchvaldt Amby Adjunkt +4535328355 E-mail