Research Group: Crop Physiology and Production Systems

Gruppen har til formål at udføre forskning med fokus på plantevækst og kvalitet på afgrøde-, sædskifte- og dyrkningssystem niveau. Vi arbejder med udvikling af planter til mad, foder og biomasseproduktion.

Optimering af planteproduktion og -kvalitet omfatter forbedring af afgrødernes potentiale gennem avl, baseret på undersøgelser af genetisk diversitet, herunder nye afgrødearter.

Vandingsstrategier optimeres ud fra undersøgelser af hvordan planteprocesser reguleres under tørkestress, og vi studerer plante- og afgrødernes rodvækstfysiologi, samt deres vand- og næringsstofoptagelse.

Vi arbejder med forståelse for, evaluering og udvikling af dyrkningssystemer, både organiske som konventionele, og deres produktivitet og interaktion med det omgivende miljø.

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Camilla Ruø Rasmussen +45 353-20871 E-mail
Dorte Bodin Dresbøll Lektor +45 353-33452 E-mail
Kristian Thorup-Kristensen Professor +45 353-32216 E-mail
Simon Fiil Svane Postdoc +45 353-21582 E-mail
Vibeke Langer Lektor +45 353-32383 E-mail