Gruppen Crop Stress Physiology fokuserer på den fysiologiske og biokemiske regulering af vækst og funktion i afgrøder udsat for abiotisk stress. Vi har undersøgt den relative betydning af hydrauliske og kemiske påvirkninger på afgrødernes vegetative og reproduktive fysiologi under tørke og varmestress. Vores forskning har til formål at forbedre afgrødernes udbytte og kvalitet samt mindske ressource-og energiforbruget i mark- og drivhusproduktion, ved at udnytte planternes mekanismer til tilpasning af miljøforstyrrelser i et fremtidigt varmere, tørrere og CO2-berigede klima. Vi forsker også i fødevaresikkerhed og agrobiodiversitet for at øge planternes modstandsdygtighed og udvide vores diæt ved at optimere arealforvaltning og bæredygtige produktionssystemer med tropiske højværdi-afgrøder.

Forskningstemaer

 • Planters fysiologiske reaktion på abiotisk stress inklusive tørke, varme, kulde, salt og lysstress

 • Biologisk vandbesparende vandingsstrategier

 • Afgrødens næringsudnyttelseseffektivitet (N, P) og hvordan biokul (som trækul) kan bruges som jordforbedring i forhold til jordens vanddynamik og forbedring af biologisk tilgængelig kvælstof og fosfor

 • Effekt af forhøjet CO2 på stomatareguleringen ved tørke- og varmestress, samt effekten på kul- og kvælstofmetabolismen i blade og aks/frugter i afgrøder

 • Effekten af inokulering med mycorrhiza eller vækstfremmende Rhizobacterium-endofyter på afgrødens C og N-dynamik og tolerance overfor abiotisk stress

 • Effekten af potte-tætheden og forskellige klimaparametre på afgrødens transpiration i potteplanteproduktion og hvordan det relaterer til stomatadensiteten og stomatareguleringen

 • Fysiologiske effekter af lysets spektralfordeling på planters vækst og morfologi under formering og tidlig udvikling i potteplanter

 • Fotorespirationens rolle i fotosyntesens temperature-respons

 • Physiological responses of high value tropical species (e.g. high protein and underutilized crops) to abiotic and biotic stress

 • Diversification of agro-ecosystems, cropping systems, food and diets

 • Optimization of production systems with high value tropical crops

 • Environmental system analysis of cropping systems that include high value tropical species

 • Socio-economic studies related to the use of high value tropical species

Forskningsprojekter

 • Development of high quality food protein through sustainable production and processing - PROTEIN2FOOD (2015 – 2020), 8,817,637 EURO

 • The effect of biochar on root-to-shoot signalling of tomato during soil drying (SDC, 2019-2020), 750,000 DKK.

 • Intelligent Light: LED to control plant reactions (GUDP, 2016-2019), 2,543,000 DKK

 • Integrated Water, Energy-from-Biomass, Soil, Organics, and Crop (WEBSOC) management strategies tailored to Ghanaian farming communities (DANIDA, 2014-2018), 455,000 DKK

 • The effect of biochar on P bioavailability in acidic, alkaline and iron oxide rich soils (SDC, 2015-2018), 1,500,000 DKK

 • Improving models and plant phenotyping pipelines for a smart agriculture under abiotic stress combination and elevated CO2 (ModCarboStress) (FACCE-ERA-NET, 2015-2017), 1,245,000 DKK

 • Sustainable grain yield and quality of wheat crops for a future warmer and drier climate (Villum Foundation Block Stipend to postdoc Xiangnan Li, 2015-2017), 1,730,000 DKK

 • RedHum, fugtstyring i væksthus (GUDP, 2014-2017), 2,789,000 DKK.

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Partnere og netværk