Crop Stress Physiology – Københavns Universitet

Gruppen Crop Stress Physiology fokuserer på den fysiologiske og biokemiske regulering af vækst og funktion i afgrøder udsat for abiotiske belastninger, herunder tørke, varme, kulde, salt og lys. Vi har rettet meget opmærksomhed på den relative betydning af hydrauliske og kemiske påvirkninger på afgrødernes vegetative og reproduktive fysiologi under tørke / varmestress.

Vores forskning har til formål at forbedre afgrødernes udbytte og kvalitet samt ressource / energiforbruget i mark- og drivhusproduktionssystemer, ved at udnytte planternes mekanismer til tilpasning af miljøforstyrrelser i et fremtidigt varmere, tørrere og CO2-berigede klima. Til drivhusproduktion arbejder vi på ressourceminimering igennem dynamisk klimakontrol, hvor alle klimaparametre, herunder forhøjet CO2, integreres.

Forskningstemaer

 • Crop physiological responses to abiotic stresses including drought, heat, cold, salinity and light stresses

 • Biological water-saving irrigation strategies

 • Crop nutrient (N, P) use efficiency, and the roles of biochar amendment and controlled soil water dynamics in improving soil N and P bioavailability

 • Effects of elevated CO2 on stomatal response to drought and heat stress as well as C and N metabolisms in source and sink organs

 • Effect of inoculation of mycorrhiza/plant growth-promoting rhizobacterial endophytes on crop C and N dynamics and tolerance to abiotic stresses

 • Effect of canopy density and climate parameters on crop transpiration in pot plants and how it relates to acclimation of stomatal density and regulation

 • Physiological effect of the spectral composition of light on plant growth and morphology during propagation and early development of pot plants

 • The role of photorespiration in the temperature response of photosynthesis

Forskningsprojekter

 • itGrows 2.0: Business Intelligence for resource reduction and energy management in protected cultivation (EUDP 2017-2020), 1,084,149 DKK

 • Intelligent Light: LED to control plant reactions (GUDP, 2016-2019), 2,543,000 DKK

 • Integrated Water, Energy-from-Biomass, Soil, Organics, and Crop (WEBSOC) management strategies tailored to Ghanaian farming communities (DANIDA, 2014-2018), 455,000 DKK

 • The effect of biochar on P bioavailability in acidic, alkaline and iron oxide rich soils (SDC, 2015-2018), 1,500,000 DKK

 • Improving models and plant phenotyping pipelines for a smart agriculture under abiotic stress combination and elevated CO2 (ModCarboStress) (FACCE-ERA-NET, 2015-2017), 1,245,000 DKK

 • Sustainable grain yield and quality of wheat crops for a future warmer and drier climate (Villum Foundation Block Stipend to postdoc Xiangnan Li, 2015-2017), 1,730,000 DKK

 • RedHum, fugtstyring i væksthus (GUDP, 2014-2017), 2,789,000 DKK.

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Ekstra information / Sidebar