Research Group: Crop Stress Physiology

Gruppen Crop Stress Physiology fokuserer på den fysiologiske og biokemiske regulering af vækst og funktion i afgrøder udsat for abiotisk stress.

Vi har undersøgt den relative betydning af hydrauliske og kemiske påvirkninger på afgrødernes vegetative og reproduktive fysiologi under tørke og varmestress. Vores forskning har til formål at forbedre afgrødernes udbytte og kvalitet samt mindske ressource-og energiforbruget i mark- og drivhusproduktion, ved at udnytte planternes mekanismer til tilpasning af miljøforstyrrelser i et fremtidigt varmere, tørrere og CO2-berigede klima. Vi forsker også i fødevaresikkerhed og agrobiodiversitet for at øge planternes modstandsdygtighed og udvide vores diæt ved at optimere arealforvaltning og bæredygtige produktionssystemer med tropiske højværdi-afgrøder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Eva Rosenqvist Lektor +4535333404 E-mail
Fulai Liu Professor +4535333392 E-mail
Gabriela Renee Alandia Robles Adjunkt +4535320660 E-mail
Shenglan Li Ph.d.-studerende +4535333303 E-mail
Søren Gjedde Sommer Ph.d.-stipendiat +4530130734 E-mail
Xizi Wang Ph.d.-studerende   E-mail

Specialestuderende

  • Georgios Statiris
  • Katharina Hoisl
  • Rafael Bordajandi
  • Lena Isabella Pohl