Forskningsbaseret rådgivning

Institut for Plante- og Miljøvidenskab udfører forskningsbaseret rådgivning både nationalt og internationalt.

I arbejdet udnytter instituttet den nyeste viden og data fra forskningen til for eksempel at udføre analyser, vurderinger og rådgivning i konkrete sager, længere samarbejdsprojekter eller gennem udpegelse til udvalg.

Instituttet har viden inden for blandt andet planter, landbrug, miljø, kemi, vand og bioteknologi. Fra molekyler og organismer til økosystemer. Så samarbejdet kan eksempelvis omhandle områder som klimaforandringer, jordkvalitet, kvælstofudledning, pesticidforbrug, GMO og bier.

Rapporter til rådgivning af vidensinstitutioner

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Rapporter til rådgivning af offentlige myndigheder

Landbrugsstyrelsen

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen