Sektion for Glykobiologi

Sektionen forsker og underviser i plante- og algeglykobiologi med særlig fokus på cellevægge, proteinglykosylering, stivelse og kulhydrataktive enzymer.

Der er speciel interesse for oprindelsen af terrestriske planter med baggrund i algers mangfoldighed og evolution. Desuden undersøges klimaændringers betydning for alger og alger som akvatiske primærproducenter. Her udforskes de stort set uudnyttede muligheder af mikroalger som potentiel kilde til nye stoffer af anvendt interesse.

Sektionens forskning forbinder resultater fra grundlæggende forskning til industrielle applikationer, der retter sig mod aktuelle tekniske og samfundsmæssige udfordringer. Disse udfordringer er især inden for fødevarer, bioraffinering, biomaterialer, funktionelle ingredienser, og glycoprotein-terapeutika.

Sektionens forskning er baseret på avancerede teknologier til manipulation af glycanstrukturer i planter og blandt genteknologierne også den nye præcise forædlingsteknologi ved brug af CRISPR. Herudover råder sektionen over specialiseret infrastruktur til analyse af komplekse kulhydrater (GlycAn).

 

 

 

Kontakt

Bodil Jørgensen

Sektionsleder
Bodil Jørgensen
M: boj@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 34 66

Tina Bott

Sektionssekretær
Tina Bott
M: tib@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 22 54

Københavns universitet
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Tlf: +45 35 33 33 09 
Fax: + 45 35 33 33 00

Alle medarbejdere 

Publikationer