Samarbejde med PLEN

Institut for Plante- og Miljøvidenskab samarbejder med virksomheder, organisationer og myndigheder, som kan have udbytte af vores faciliteter, ekspertise og viden inden for planter, miljø og bioteknologi.

Vores forskere, fagfolk og studerende skaber herigennem værdi for vores samarbejdspartnere og bidrager direkte til håndteringen af samfundsmæssige udfordringer, samtidig med at det øger kvaliteten af både forskning og uddannelse.

Muligheder for samarbejde
Samarbejdet kan etableres på mange måder lige fra leje af faciliteter, vidensudveksling, rådgivning og myndighedsbetjening til fælles forskningsprojekter, speciale- og ph.d.-studerende.

Se mere om de forskellige muligheder for samarbejde på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Der er også velkommen til at kontakte instituttet og høre nærmere på plen@plen.ku.dk eller tlf. +45 35 33 35 60.

Fagområder
Instituttet huser mere end 400 forskere, som arbejder med en bred vifte af fagfelter inden for plante- og miljøvidenskab. Deres verdensklasse forskning spænder fra det grundvidenskabelige til det mere direkte anvendelsesorienterede.

De mange discipliner og ekspertiseområder udnyttes optimalt via samarbejde på tværs af instituttet, og herudover har forskerne et stort netværk af videnskabelige samarbejdspartnere både nationalt og internationalt inden for samme og andre fagområder.

Læs mere om instituttets forskningsområder og find relevante samarbejdspartnere her.

Forskningsbaseret rådgivning
Institut for Plante- og Miljøvidenskab udfører forskningsbaseret rådgivning både nationalt og internationalt.

I arbejdet udnytter instituttet den nyeste viden og data fra forskningen til for eksempel at udføre analyser, vurderinger og rådgivning i konkrete sager, længere samarbejdsprojekter eller gennem udpegelse til udvalg.

Læs mere om forskningsbaseret rådgivning her.

Studerende
Instituttet leder ni uddannelser med i alt 1100 studerende inden for bioteknologi, naturressourcer, husdyr, agronomi, vand og miljø. Og de studerende vil f.eks. meget gerne lave projekter i samarbejde med virksomheder. De kan eksempelvis analysere og løse en konkret problemstilling for en organisation eller et landbrug i forbindelse med deres speciale.

Et samarbejde med uddannelserne og de studerende kan samtidig være en vej til promovering af jobmuligheder er samtidig en direkte kanal til at aftage de færdige kandidater.

Læs mere om uddannelserne her.

Faciliteter
Vi tilbyder samarbejdspartnere adgang til vores faciliteter, som tæller bl.a. teknologiplatforme inden for bioimaging og analytisk kemi samt en genbank af frugttræer og -buske, forsøgsmarker, klimakamre og væksthuse med anlæg og udstyr, som den fuldautomatiserede robot PhenoLab.

Det kan f.eks. være, at en virksomhed vil leje sig ind eller at vores erfarne fagfolk kan udføre forsøg og analyser for interesserede.