Horticultural Science and Biotechnology – Københavns Universitet

Gruppen Horticultural Science and Biotechnology arbejder med emner inden for genetik, fysiologi og produktion af prydplanter, frugter og nye højværdiafgrøder. Vores forskningsfokus er på blomster- og reproduktionsbiologi, frugt- og bærfysiologi, kvalitetsforbedring, behandling efter høst og ethylenbiologi. Derudover integrerer vi forarbejdning og vinproduktion samt nye teknologier til økologisk frugtproduktion.

Vores forskning omhandler både klassisk forædling og molekylær afgrødeforbedring, herunder genteknologi. Genetisk modifikation resulterer i forbedret kvalitet og ydelser efter høst, hvilket muliggør bæredygtig produktion. Vi har udviklet en platform for naturlig transformation ved hjælp af Agrobacterium rhizogenes, en ikke-GMO-teknologi. Vi bruger molekylære teknikker til at forstå basale planteprocesser, regulering af planternes sekundære metabolisme eller belysning af hormonelle regulerings- og signalveje i planter.

Forskningstemaer

 • Reproduction biology and interspecific hybridization
 • Ethylene biology and postharvest physiology
 • Genetic engineering and plant biotechnology
 • Plant transformation and regeneration
 • Domestication potential of new plants
 • Indoor air purification by plants
 • Fruit and berry genetic resources, physiology and quality
 • Cool climate viticulture and enology

Forskningsprojekter

 • Interspecific and intergeneric hybridization
 • Effects of beneficial microbes on crop physiology
 • Flower induction in ornamental plant species
 • Postharvest quality and ethylene sensitivity in Campanula flowers
 • Effects of rol-genes from A. rhizogenes on crop quality, flower physiology and the floral transcriptome
 • Agrobacterium rhizogenes ORFs 11-15 specific roles in compact plant traits: a phenotypic to transcriptomic approach (ASPECT)
 • Elicitation of anthocyanins in hairy root cultures of black carrots – interplay of genotype and environment)
 • Exploring ethylene signalling in ornamental plants
 • Reducing apple scab (Venturia inaequalis) by strategic irrigation (ProtecFruit)
 • Unravelling the domestication potential of Plukenetia
 • Natvin Project – Natural Danish wines
 • Plantepigment – Natural pigments from berries
 • Genetic diversity and GWAS in the Danish apple gene bank collection

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Ekstra information / Sidebar