Research Group: Horticultural Science and Biotechnology

Gruppen Horticultural Science and Biotechnology arbejder med emner inden for genetik, fysiologi og produktion af prydplanter, frugter og nye højværdiafgrøder.

Vores forskningsfokus er på blomster- og reproduktionsbiologi, frugt- og bærfysiologi, kvalitetsforbedring, behandling efter høst og ethylenbiologi. Derudover integrerer vi forarbejdning og vinproduktion samt nye teknologier til økologisk frugtproduktion.

Vores forskning omhandler både klassisk forædling og molekylær afgrødeforbedring, herunder genteknologi. Genetisk modifikation resulterer i forbedret kvalitet og ydelser efter høst, hvilket muliggør bæredygtig produktion. Vi har udviklet en platform for naturlig transformation ved hjælp af Agrobacterium rhizogenes, en ikke-GMO-teknologi. Vi bruger molekylære teknikker til at forstå basale planteprocesser, regulering af planternes sekundære metabolisme eller belysning af hormonelle regulerings- og signalveje i planter.

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Alexander Schiang-Franck Videnskabelig assistent +45 353-31002 E-mail
Bruno Trevenzoli Favero Postdoc   E-mail
Henrik Vlk Lütken Lektor +45 353-32006 E-mail
Josefine Nymark Hegelund Akademisk medarbejder +45 353-33571 E-mail
Junou He Ph.d.-studerende   E-mail
Maren Korsgaard Faglig sekretær +45 353-33401 E-mail
Renate Müller Professor +45 353-33534 E-mail
Torben Bo Toldam-Andersen Lektor +45 353-33411 E-mail