Sektion for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi forsker inden for områderne mikrobiologisk økologi, miljømikrobiologi og mikrobiel bioteknologi. Sektionen er vært for fire forskningsgrupper:

Forskningsgruppen i Miljømikrobiologi sigter mod at belyse, forstå og udnytte de grundlæggende interaktioner mellem mikroorganismer og deres miljø.

Forskningsgruppen Mikrobiel Bioteknologi fokuserer på mikrobiel bio-prospektering i ekstreme miljøer, for eksempel varme kilder og alkaliske miljøer i Arktis og Antarktis.

Forskningsgruppen Mikrobielle Interaktioner undersøger planteassocierede mikrobielle samfund, som udgør en vigtig ressource for plantevækstfremmende mikroorganismer.

Forskningsgruppen Plant Pathology and Microbiology samler ekspertise fra plantepatologi, plantemolekylærbiologi og mykologi.

Forskergrupper