Sektion for miljøkemi og -fysik

Sektionen dækker områderne jordbund- og vandmiljøkemi, analytisk kemi, økotoksikologi samt agrohydrologi/modellering. Sektionen har sin ekspertise inden for analyse af de forurenende stoffer samt deres skæbne, transport og virkninger i terrestriske og akvatiske systemer, som er påvirket af kemiske, fysiske og mikrobielle processer både i opløsninger og i grænsefladen mellem faststof og opløsning.

Der er fokus er på forurenende stoffer i biomasseproduktionssystemer som har konsekvenser for jordens funktion, vandkvalitet og økosystemets stabilitet. Sektionen er stærkt afhængigt af integrationen af analytisk kemi, proces- og effektstudier, databehandling (kemometri / statistik) og modellering.

Procesindsigt anvendes i udviklingen af ​​jord-vand-plante-atmosfære-modeller (DAISY), metoder og strategier til rensning af jord og vand og til sikring af bæredygtig fødevareproduktion og stabile økosystemer. Sektionen er vært for Research Center for Advanced Analytical Chemistry (RAACE), der anvender moderne analytisk og massespektrometrisk udstyr.

Sektionen formidler kurser i analytisk kemi, miljøkemi, jordfysik, hydrologi og modellering samt økotoksikologi. Gruppen har omkring 20 bachelor- og kandidatstuderende, der udfører projekter. Sektionen har to MSc-programmer (Miljøkemi og Sundhed, og EnvEuro) og har hovedkoordinatorfunktionen for det kinesisk-danske vand- og miljøprogram (Sino-Danish Water & Environment program).

 

 

 

 

Kontakt

SektionslederSektionsleder
Bjarne W. Strobel
M: bjwe@plen.ku.dk 
Tlf: +45 35 33 24 11

SektionssekretærSektionssekretær
Gitte Runge
M: runge@plen.ku.dk
Tlf.: +45 35 32 04 ​03

Københavns Universitet
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Telefon: +45 35 33 49 30
Fax: + 45 35 33 33 00