Sektion for miljøkemi og -fysik

Sektionen dækker områderne jordbund- og vandmiljøkemi, analytisk kemi, økotoksikologi samt agrohydrologi/modellering. Sektionen har sin ekspertise inden for analyse af de forurenende stoffer samt deres skæbne, transport og virkninger i terrestriske og akvatiske systemer, som er påvirket af kemiske, fysiske og mikrobielle processer både i opløsninger og i grænsefladen mellem faststof og opløsning.

Sektionsleder

Bjarne W. Strobel
bjwe@plen.ku.dk 
+45 35 33 24 11

Sektionssekretær

Gitte Runge
runge@plen.ku.dk
+45 35 32 04 ​03