Øget kulstoflagring med græsmarksplanter

Formålet er at undersøge og udvikle metoder til at screene for genotype forskelle i kulstoflagring i rodsystemet imellem græsmarksplanter. Med det store fokus på klimaforandringer, kan evnen til at lagre C i jorden blive en vigtig konkurrenceparameter for salg af frø af græsmarksplanter. Projektet undersøger forskelle i rod-C dannelse mellem arter og sorter, og udvikler effektive screeningsmetoder, til anvendelse i planteforædling

Artikler med resultater fra projektet offentliggøres løbende. Videnskabelige artikler færdiggøres og indsendes til publicering inden udgangen af 2025.

Artikler og projektets resultater gøres tilgængelige ved links fra denne hjemmeside.

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Arbejdsområde Søg i Telefon
Kristian Thorup-Kristensen Professor +4535332216 E-mail
Kyriaki Adelais Boulata Ph.d.-stipendiat +4535322196 E-mail

Støttet af

Projekt: Øget kulstoflagring med græsmarksplanter  
Periode:  01.01.2023 - 31.12.2025

Kontakt

Project leader:
Kristian Throup-Kirstensen
ktk@plen.ku.dk
+4535332216

Project manager:
Marieke Ten Hoeve
mtho@plen.ku.dk
+4535333853