Metoder til effektiv rodscreening af græsser i markforsøg

Projektets formål er at udvikle metoder til rodscreening, som kan gennemføres i almindelige markforsøg med græsser.

Med det store fokus på miljø og klimaforandringer bliver forbedret rodvækst et vigtigt konkurrenceparameter. Projektet skal udvikle metoder, der kan anvendes direkte i græsforædlingen, sikre effektiv forædling for forbedret rodvækst og at forbedringerne kan dokumenteres med målte effekter.

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Name Title Phone E-mail
Search in Name Search in Title Search in Phone
Thorup-Kristensen, Kristian Professor +4535332216 E-mail

Støttet af

Projekt: Metoder til effektiv rodscreening af græsser i markforsøg 
Periode:  1. Januar 2022 - 31. December 2024

Kontakt

Project leader:
Kristian Throup-Kirstensen
ktk@plen.ku.dk
+4535332216

Project manager:
Marieke Ten Hoeve
mtho@plen.ku.dk
+4535333853