Planter har udviklet en forbløffende mangfoldighed af kemisk kompleksitet for at lette biotiske interaktioner. Disse specialiserede forbindelser er involveret i både gavnlige interaktioner mellem planter og andre organismer og i det kemiske våbenkapløb mellem planter og deres skadedyr.

Denne løbende coevolution har påvirket genomorganisering og genfamilier gennem rekruttering af gener som drivkraften bag øgede biokemiske innovationer til finjustering af biotiske interaktioner.

Vi anvender en tværfaglig tilgang, der kombinerer klassisk biokemi, metabolomik, molekylær biologi og molekylær fylogenetik med henblik på at afkode, hvordan evolutionen foregår på molekylært og biokemisk plan.

I øjeblikket arbejder vi med plantetriterpenoider og coevolution af cyanogene glucosider i sommerfugle og møl og deres værtsplanter.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.

Forskningstemaer

  • Evolution of triterpenoid saponin biosynthetic pathways.
  • How triterpenoid saponin structural diversity impacts ecological function.
  • Application of triterpenoid saponins as pharmaceuticals or biopesticides via metabolic engineering of plants, in vitro cell cultures, and yeast cells.
  • Evolution of biosynthesis and sequestration of cyanogenic glucosides within butterflies and moths.
  • Co-adaptation of cyanogenic glucosides in butterflies and moths and their food plants.
For students wishing to work within these topics,. M.Sc. and B.Sc. projects are currently available. Please contact bak@plen.ku.dk

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Forskningscentre