Planter har udviklet en forbløffende mangfoldighed af kemisk kompleksitet for at lette biotiske interaktioner. Disse specialiserede forbindelser er involveret i både gavnlige interaktioner mellem planter og andre organismer og i det kemiske våbenkapløb mellem planter og deres skadedyr.

Denne løbende coevolution har påvirket genomorganisering og genfamilier gennem rekruttering af gener som drivkraften bag øgede biokemiske innovationer til finjustering af biotiske interaktioner.

Vi anvender en tværfaglig tilgang, der kombinerer klassisk biokemi, metabolomik, molekylær biologi og molekylær fylogenetik med henblik på at afkode, hvordan evolutionen foregår på molekylært og biokemisk plan.

I øjeblikket arbejder vi med plantetriterpenoider og coevolution af cyanogene glucosider i sommerfugle og møl og deres værtsplanter.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.