Planter producerer en lang række komplekse og artsspecifikke metabolitter for at forsvare sig mod planteædere og patogener, tiltrække bestøvere eller symbionter eller mindske abiotiske stresspåvirkninger. Disse specialiserede metabolitter opfattes traditionelt som slutprodukter med en enkelt fysiologisk funktion. Vi udfordrer dette synspunkt og afdækker metaboliske net, der gør planter i stand til at finjustere deres ressourcefordeling mellem molekyler med forskellige funktioner i henhold til deres fysiologiske tilstand eller som respons på miljømæssige udfordringer.

Vi studerer glutathiontransferaser som hidtil ukendte nøgleenzymer i specialiseret metabolisme og deres tilhørende metaboliske net, og forsvarsforbindelserne cyanogene glucosider som model for specialiseret metabolismes plasticitet.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.