Planter producerer en lang række komplekse og artsspecifikke metabolitter for at forsvare sig mod planteædere og patogener, tiltrække bestøvere eller symbionter eller mindske abiotiske stresspåvirkninger. Disse specialiserede metabolitter opfattes traditionelt som slutprodukter med en enkelt fysiologisk funktion. Vi udfordrer dette synspunkt og afdækker metaboliske net, der gør planter i stand til at finjustere deres ressourcefordeling mellem molekyler med forskellige funktioner i henhold til deres fysiologiske tilstand eller som respons på miljømæssige udfordringer.

Vi studerer glutathiontransferaser som hidtil ukendte nøgleenzymer i specialiseret metabolisme og deres tilhørende metaboliske net, og forsvarsforbindelserne cyanogene glucosider som model for specialiseret metabolismes plasticitet.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.

Forskningstemaer

 • Plant glutathione transferases (GSTs)
 • Cyanogenic glucosides - metabolic enzymes and alternative physiological functions
 • Mass spectrometry imaging for plant science
 • Sorghum
For students wishing to work within these topics,. M.Sc. and B.Sc. projects are currently available. Please contact nnb@plen.ku.dk

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Forskningscentre

  Partnere og netværk