Plant Metabolic Plasticity – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Planter producerer en lang række komplekse og artsspecifikke metabolitter for at forsvare sig mod planteædere og patogener, tiltrække bestøvere eller symbionter eller mindske abiotiske stresspåvirkninger. Disse specialiserede metabolitter opfattes traditionelt som slutprodukter med en enkelt fysiologisk funktion. Vi udfordrer dette synspunkt og afdækker metaboliske net, der gør planter i stand til at finjustere deres ressourcefordeling mellem molekyler med forskellige funktioner i henhold til deres fysiologiske tilstand eller som respons på miljømæssige udfordringer.

Vi studerer glutathiontransferaser som hidtil ukendte nøgleenzymer i specialiseret metabolisme og deres tilhørende metaboliske net, og forsvarsforbindelserne cyanogene glucosider som model for specialiseret metabolismes plasticitet.

Find mere information om gruppen i menuen under billedet.

Forskningstemaer

 • Plant glutathione transferases (GSTs)
 • Cyanogenic glucosides - metabolic enzymes and alternative physiological functions
 • Mass spectrometry imaging for plant science
 • Sorghum
For students wishing to work within these topics,. M.Sc. and B.Sc. projects are currently available. Please contact nnb@plen.ku.dk

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

Are you interested in doing a project, you can read more about your options in the project database

 • Project database for students

 • Department of Plant and Environmental Sciences have various bachelor and master programs.

 • Read more about the options here
 • Forskningscentre

  Partnere og netværk

  Ekstra information / Sidebar