Research Group: Environmental Chemistry

Hvad sker der med et pesticid, et tungmetal, et antibiotikum, et rengøringsmiddel eller et naturligt toksin, når det introduceres til jord, ferskvandslegemer eller som afløb i bymiljøer? Vil det nedbrydes, og hvordan vil det binde sig til sedimentpartiklerne, kan det nedbrydes af lys, vil det udvaskes eller fordampe, er koncentrationerne så høje, at det vil dræbe dyr i jorden eller blive optaget i planter?

Mange spørgsmål, der straks rejser sig om ethvert forurenende stof der rammer jorden, og som stammer fra forskellige kilder såsom luft, kunst- og husdyrgødning, affald, trafik og kemiske udslip/aflejringer. Spørgsmålene er kernen i, hvad vi arbejder med i Miljøkemis forskningsgruppe. Vi søger en molekylær indsigt i kemikaliernes skæbne, og vi leverer data for at fremme den sikre brug af ​​kemikalier. Vi arbejder også med metoder som kan rense forurenede jord og vandmiljøer, fx ved at udvikle filtre, ved at tilføje reaktive nanomaterialer til forurenet grundvand eller ved at ekstrahere giftige metaller. I vores arbejde måler vi kemiske koncentrationer og egenskaber, og anvender derfor et stort udvalg af instrumenter og metoder. Du kan læse mere om vores arbejde på de følgende sider, ved at klikke på medlemmerne af forskningsgruppen (der giver adgang til vores publikationer) eller simpelthen ved at kontakte os - og måske mødes over en kop kaffe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Anita Schjødt Sandager Laborant +4535332423 E-mail
Birgitte Boje Rasmussen Laborant +4535332415 E-mail
Hans Chr. Bruun Hansen Professor +4535332418 E-mail
Peter Engelund Holm Professor +4535332414 E-mail
Yinqi Tang Ph.d.-stipendiat +4535335953 E-mail