Hvad sker der med et pesticid, et tungmetal, et antibiotikum, et rengøringsmiddel eller et naturligt toksin, når det introduceres til jord, ferskvandslegemer eller som afløb i bymiljøer? Vil det nedbrydes, og hvordan vil det binde sig til sedimentpartiklerne, kan det nedbrydes af lys, vil det udvaskes eller fordampe, er koncentrationerne så høje, at det vil dræbe dyr i jorden eller blive optaget i planter? Mange spørgsmål, der straks rejser sig om ethvert forurenende stof der rammer jorden, og som stammer fra forskellige kilder såsom luft, kunst- og husdyrgødning, affald, trafik og kemiske udslip/aflejringer. Spørgsmålene er kernen i, hvad vi arbejder med i Miljøkemis forskningsgruppe. Vi søger en molekylær indsigt i kemikaliernes skæbne, og vi leverer data for at fremme den sikre brug af ​​kemikalier. Vi arbejder også med metoder som kan rense forurenede jord og vandmiljøer, fx ved at udvikle filtre, ved at tilføje reaktive nanomaterialer til forurenet grundvand eller ved at ekstrahere giftige metaller. I vores arbejde måler vi kemiske koncentrationer og egenskaber, og anvender derfor et stort udvalg af instrumenter og metoder. Du kan læse mere om vores arbejde på de følgende sider, ved at klikke på medlemmerne af forskningsgruppen (der giver adgang til vores publikationer) eller simpelthen ved at kontakte os - og måske mødes over en kop kaffe.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

 • China-EU Cooperation on Sponge Cities, China-EU Water Platform Project (CEWP), 2017 - 2021
 • DFC Water Course F19 and E19, Danida, 2018-2019
 • IBC - Iron Composite for Environmental Remediation
 • MagS3 - Phosphorus capture and recycling by magnetically anchored singlesheet sorbents. Danish Reseach Council (FTP), 2017 - 2020 (Coordinator)
 • NuReDrain - Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water. EU-Interreg, 2017 - 2021
 • NaToxAq - Natural Toxins and Drinking Water Quality - From Source to Tap, EU-Marie Curie ITN, 2017 - 2020 (Coordinator)
 • Phosphorus Risk Mapping - P bonding in meadow soils, Danish EPA, 2017-2019
 • PhD project Mette G. Hansen: Copper and Zink bioavailability and speciation in manure amended soils, CREAM/KU, 2014 - 2018
 • PhD project Stacey Tardiff: Microbiome characterization at complex multi-element contaminated field site, M. Curie ITN, 2016 - 2019
 • Sino-Danish Center, Water & Environment, SDC, 2012 -
 • Soil Tracker - Forensic Toolkit for fingerprinting soil. Innovation Fund, 2017 - 2019
 • Water in Urban areas , Innovationnetwork, 2010 - 2018

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her