Miljø- eller industriprøver indeholder tusindvis af forbindelser i komplekse blandinger, og det er ofte uvis, hvilke forbindelser der er interessante i en given situation. I Analytical Chemistry tilstræber vi at analysere alle forbindelser, der er til stede i en matrix, for at få en bedre forståelse af miljømæssige, industrielle og grønne kemiske processer.

Vi udfører grundforskning inden for avanceret analytisk kemi og udvikler nye analytiske platforme som GCxGC-MS og LC-ICP-MS samt strategier for automatiseret signalbehandling, såsom pixelbaseret analyse af multidimensionale data. Vi anvender dette til målanalyser, undersøgelser for mistænkte stoffer og ikke-målrettede kemiske profilanalyser af enhver prøvematrix.

Vi samarbejder i vid udstrækning med branchen og underviser på alle niveauer inden for grundlæggende og avanceret analytisk kemi.