Gruppen ”Host and Parasites” gennemfører grundlæggende og anvendt forskning inden for vært-parasit interaktioner. Fokus er lagt på: 1) Immunstimulering og genoprettelse af tarmmikrobiom vha. parasitter 2) Anvendelsen af parasitter som modelorganismer, især i forhold til toksicitet og effekten af medicin 3) Teknikker til at påvise og fænotypisk bestemme parasitternes infektivitet og 4) Zoonotiske parasitters epidemiologi.

Et af gruppens centrale forskningstemaer er studier af det følsomme sammenspil mellem en vært og de mikroorganismer, som findes i værtens tarmsystem, ud fra en hypotese om, at mange naturligt forekommende tarmmikrober stimulerer værtens sundhed og overordnede trivsel.
Hypotesen testes i øjeblikket på mennesker af spin-out virksomheden ParaTech A/S, hvor mikroorganismer bruges til eksperimentel behandling af autoimmune sygdomme.