Kontakt forskergruppeleder

Henrik H. de Fine Licht
Lektor
E-mail: hhdefinelicht@plen.ku.dk
Tlf.: +45 35 32 00 97

Evolutionær økologi er et felt inden for økologi og evolution, som undersøger, hvordan forskellige organismer påvirker hinanden. Forståelsen af, hvordan evolutionen påvirker disse samspil, er af fundamental vigtighed inden for både økologi, evolution, landbrug samt for menneskets sundhed. Vi undersøger hvordan antagonistiske (patogene) og gavnlige (mutualistiske) svampesymbionter påvirkes af værternes økologi og evolution, hvordan økologiske og evolutionære faktorer påvirker antallet af værter specifikke symbionter kan interagere med, samt hvordan nye interaktioner opstår, fx gennem partnerskifte. Vi benytter hovedsageligt molekylærbiologiske og bioinformatiske metoder som vi kombinerer med eksperimenter. Vores arbejde er grundvidenskabeligt, men er af høj anvendelighed inden for fx biologisk bekæmpelse og patogene værtsskift.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

  • Elucidating the evolutionary consequences of cryptic genetic variation and phenotypic plasticity for fungal host-shifts (DFF Sapere Aude Research Leader Grant, 2019-2023)
  • Fatal attraction - how pathogens lure males to infectious female cadavers (DFF|FNU project 1, 2017-2020)
  • The genetic basis of host specificity: Can pathogenic host jumps be predicted? (Villum Foundation Young Investigator grant 2015-2019)

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her