Research Group: Applied Evolutionary Ecology

Evolutionær økologi er et felt inden for økologi og evolution, som undersøger, hvordan forskellige organismer påvirker hinanden. Forståelsen af, hvordan evolutionen påvirker disse samspil, er af fundamental vigtighed inden for både økologi, evolution, landbrug samt for menneskets sundhed.

Vi undersøger hvordan antagonistiske (patogene) og gavnlige (mutualistiske) svampesymbionter påvirkes af værternes økologi og evolution, hvordan økologiske og evolutionære faktorer påvirker antallet af værter specifikke symbionter kan interagere med, samt hvordan nye interaktioner opstår, fx gennem partnerskifte. Vi benytter hovedsageligt molekylærbiologiske og bioinformatiske metoder som vi kombinerer med eksperimenter. Vores arbejde er grundvidenskabeligt, men er af høj anvendelighed inden for fx biologisk bekæmpelse og patogene værtsskift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Dinah Maran Parker Ph.d.-stipendiat   E-mail
Henrik Hjarvard de Fine Licht Lektor +4535320097 E-mail