Svampeinteraktioner spænder fra fordelagtige til patogene. Vi studerer planteforsvarsmekanismer og endofytiske svampeinteraktioner. Vi ønsker at udnytte svampeantagonister til biologisk kontrol og stressreduktion i landbrugssystemer, at definere og forstå principper for plantebeskyttelse og levere input til udvikling af transgen sygdomsresistens.

Gruppen samler PLEN-ekspertise inden for mykologi, plantemolekylærbiologi og plantepatologi, og tilbyder en enestående position for Danmark i grundforskning og anvendt videnskab inden for plante-mikrobe interaktioner.

Vi kombinerer genomiske og transkriptomiske assays, og reportergenteknologier med avancerede kemiske analyser. Vi anvender innovative isolationsprocedurer for at fremme mikroorganismer med optimal ydeevne i forskellige plantemiljøer.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Partnere og netværk

    The group has established close collaborations with other leading PLEN research groups in biochemistry and plant science, and has an extensive international network, especially through leading and participating in two European programmes, namely the Marie Curie Early Training Networks (ETN), BestPass and CerealPath, respectively