Svampeinteraktioner spænder fra fordelagtige til patogene. Vi studerer planteforsvarsmekanismer og endofytiske svampeinteraktioner. Vi ønsker at udnytte svampeantagonister til biologisk kontrol og stressreduktion i landbrugssystemer, at definere og forstå principper for plantebeskyttelse og levere input til udvikling af transgen sygdomsresistens.

Gruppen samler PLEN-ekspertise inden for mykologi, plantemolekylærbiologi og plantepatologi, og tilbyder en enestående position for Danmark i grundforskning og anvendt videnskab inden for plante-mikrobe interaktioner.

Vi kombinerer genomiske og transkriptomiske assays, og reportergenteknologier med avancerede kemiske analyser. Vi anvender innovative isolationsprocedurer for at fremme mikroorganismer med optimal ydeevne i forskellige plantemiljøer.