Soil Fertility – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Forskningsgruppen for Jordfrugtbarhed (Soil Fertility) studerer omsætning, tilgængelighed og tab af næringsstoffer i agroøkosystemer, herunder nedbrydning af organisk stof i jordbund og tilførte affaldsprodukter.

Vores forskning sigter mod en mekanistisk forståelse af næringsstofdynamik i dyrket jord, fra biogeofysisk mikroskala til økosystem niveau, med henblik på en mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer, øget fødevareproduktion og reduceret miljøpåvirkning fra landbruget i det 21. århundrede.

Forskningsgruppen dækker fire hovedemner (se boble-diagram), hvor det centrale emne jordfrugtbarhed og næringsstoftilgængelighed er kernen i vores forskningsidentitet, med interaktion til de tre øvrige mere anvendte emner. Tilsammen udgør de vores sammenhængende forskningsområde.

Forskningstemaer

 • Soil fertility and nutrient availability
 • Recycling of nutrients from organic waste and bio-based fertilisers
 • Environmental impacts of agricultural use of mineral and bio-based fertilisers
 • Changes in land use and soil quality, carbon stocks and greenhouse gas emissions
 • Long-term field experimental facilities

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Partnere og netværk

  Ekstra information / Sidebar