Forskningsgruppen for Jordfrugtbarhed (Soil Fertility) studerer omsætning, tilgængelighed og tab af næringsstoffer i agroøkosystemer, herunder nedbrydning af organisk stof i jordbund og tilførte affaldsprodukter.

Vores forskning sigter mod en mekanistisk forståelse af næringsstofdynamik i dyrket jord, fra biogeofysisk mikroskala til økosystem niveau, med henblik på en mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer, øget fødevareproduktion og reduceret miljøpåvirkning fra landbruget i det 21. århundrede.

Forskningsgruppen dækker fire hovedemner (se boble-diagram), hvor det centrale emne jordfrugtbarhed og næringsstoftilgængelighed er kernen i vores forskningsidentitet, med interaktion til de tre øvrige mere anvendte emner. Tilsammen udgør de vores sammenhængende forskningsområde.