Forskningsgruppen for Jordfrugtbarhed (Soil Fertility) studerer omsætning, tilgængelighed og tab af næringsstoffer i agroøkosystemer, herunder nedbrydning af organisk stof i jordbund og tilførte affaldsprodukter.

Vores forskning sigter mod en mekanistisk forståelse af næringsstofdynamik i dyrket jord, fra biogeofysisk mikroskala til økosystem niveau, med henblik på en mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer, øget fødevareproduktion og reduceret miljøpåvirkning fra landbruget i det 21. århundrede.

Forskningsgruppen dækker fire hovedemner (se boble-diagram), hvor det centrale emne jordfrugtbarhed og næringsstoftilgængelighed er kernen i vores forskningsidentitet, med interaktion til de tre øvrige mere anvendte emner. Tilsammen udgør de vores sammenhængende forskningsområde.

Forskningstemaer

Forskningsprojekter

 • AgTrain PhD projects:
  • Environmental efficiencies and controversies: Yield intensification in smallholders oil palm production systems of South-east Asia (Niharika Rahman)
  • Climate smart rice producing under Intensified farming systems; mitigation and adaptation potential (in collaboration with NIAE, Vietnam) (Azeem Tariq)
  • Reduced Emissions from Intensified Rice Production Systems (in collaboration with IRRI, Philippines) (Syed Faiz-ul Islam)
  • Enhancing livelihoods through decreasing climate change impacts in multifunctional smallholder crop-livestock systems in East Africa (Daniel Ortiz Gonzalo).

  Gruppemedlemmer

  For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Partnere og netværk