Forskningsgruppen Plant Nutrition fokuserer på næringsstoffernes optagelse og udnyttelse hos højere planter, samt mineralelementernes funktioner i plantemetabolisme, planteproduktivitet, plante-miljø interaktioner og stresstolerance.

Vores overordnede mål er at øge ​​næringsstoffernes effektivitet ved at bidrage til udvikling af nye afgrødegenotyper og gødskningsstrategier, hvor sidstnævnte gør brug af nye værktøjer til diagnosticering af planternes og jordbundens næringsstatus. 

Vi har etableret avancerede teknologiplatforme til profilering af mineralelementer og deres bindingsformer (speciation) i planter ved anvendelse af væskekromatografi, ICP-MS og laserablations ICP-MS. Denne platform suppleres med de nyeste og bedste faciliteter til molekylært arbejde på gen- og proteinniveau. Derudover har vi etableret systemer til studier på blad- og helplanteniveau af fotosyntese, klorofylfluorescens og sporgasudveksling.