Research Group: Plant Nutrition

Forskningsgruppen Plant Nutrition fokuserer på næringsstoffernes optagelse og udnyttelse hos højere planter, samt mineralelementernes funktioner i plantemetabolisme, planteproduktivitet, plante-miljø interaktioner og stresstolerance.

Vores overordnede mål er at øge ​​næringsstoffernes effektivitet ved at bidrage til udvikling af nye afgrødegenotyper og gødskningsstrategier, hvor sidstnævnte gør brug af nye værktøjer til diagnosticering af planternes og jordbundens næringsstatus. 

Vi har etableret avancerede teknologiplatforme til profilering af mineralelementer og deres bindingsformer (speciation) i planter ved anvendelse af væskekromatografi, ICP-MS og laserablations ICP-MS. Denne platform suppleres med de nyeste og bedste faciliteter til molekylært arbejde på gen- og proteinniveau. Derudover har vi etableret systemer til studier på blad- og helplanteniveau af fotosyntese, klorofylfluorescens og sporgasudveksling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Ana Assuncao Lektor +4535331274 E-mail
Andrea Pinna Ph.d.-stipendiat   E-mail
Anja Hecht Ivø Laboratoriekoordinator +4535333292 E-mail
Augusta Egelund Szameitat Akademisk medarbejder FU +4535333875 E-mail
Daniel Olof Persson Lektor +4535333236 E-mail
Francesco Minutello Ph.d.-stipendiat +4535321229 E-mail
Grmay Hailu Lilay Postdoc +4535332070 E-mail
Jan Kofod Schjørring Professor +4535333495 E-mail
Lena Asta Byrgesen Laborant +4535333088 E-mail
Morten Læssøe Stephensen Gartner FU +4551544481 E-mail
Siting Zhao Ph.d.-stipendiat +4535328325 E-mail
Stine Le Tougaard Ph.d.-stipendiat +4529923451 E-mail
Søren Husted Professor +4535333498 E-mail
Thomas Hesselhøj Hansen Specialkonsulent +4535333458 E-mail