Non-coding Transcription
Streg

Gener udgør kun en lille del af højtudviklede organismers DNA. På trods af dette bliver de fleste ikke-kodende DNA-sekvenser aktivt transskriberet til lange ikke-kodende RNA-molekyler (lncRNA). Promotere er nogle af de evolutionært bedst bevarede kilder til lncRNA syntetiseret gennem divergent ikke-kodende transskription. Dog er selve lncRNA-molekyler ikke evolutionært bevarede, men selve transskriptionen af dem findes på tværs af mange organismer.

Vores gruppe undersøger de funktionelle konsekvenser af ikke-kodende transskription uafhængigt af lncRNA. Vi studerer, hvordan transskriptionsmekanismen i ikke-kodende DNA-regioner påvirker nærliggende genekspression gennem ændringer i kromatinpakning og -modificering. Et af vores mål er at finde ud af, hvordan denne dynamiske ikke-kodende transskription er en del af plantens evne til at registrere dens omgivende miljø. Dette gør vi ved at studere transskriptionskinetik i forbindelse med plante-miljø interaktioner.