Plant Specialized Metabolism
Streg

Planter er fantastiske syntesekemikere som kan producere et imponerende udvalg af forskellige specialiserede metabolitter, der er afgørende for planternes overlevelse. I vores forskning fokuserer vi på disse metabolitter og sigter efter bedre at forstå de molekylære synteseveje, transportprocesser, samt metabolitternes rolle i planternes kommunikation og interaktion med andre organismer og omgivelser. Vi arbejder med modelplanten gåsemad (Arabidopsis thaliana) i kålfamilien, hvor planterne syntetiserer glucosinolater, primært til brug som forsvarsstoffer. For os mennesker er stofferne kendt som biopesticider og smagsstoffer, samt for deres sundhedsfremmende egenskaber. Den viden vi opbygger anvendes til at producere de sundhedsfremmende glucosinolater i mikrobielle cellefabrikker og til at øge næringsværdien i frø af beslægtede olieafgrøder.

Forskningstemaer

Gruppemedlemmer

For studerende

  • If you are interested in doing a project, you can read more about your options in the project database

  • Project database for students

  • Department of Plant and Environmental Sciences has various bachelor and master programs.

  • Read more about the options here