Vores arbejde fokuserer på kommunikationsbiologi i højere planter, der koordinerer vækst og udvikling samt muliggør tilpasninger til biotisk og abiotisk stress. Der er to alternative cellekommunikationsveje på tværs af cellevæggen:

  • Indirekte kontakt over plasmamembranen, som styres af kanaler, transportører og receptorer på begge sider, eller
  • Direkte kontakt via plasmodesmata, hvor kommunikationen styres af plasmodesmale proteiner og det endoplasmatiske retikulum. 
  • Til fjernkommunikation anvender planten et specielt væv (phloem).

Vi udfører vores forskning ved hjælp af avanceret og banebrydende mikroskopi, som det der er til stede i Center for Advanced Bioimaging (CAB), og fysiologiske og biokemiske fremgangsmåder, herunder nanosensorer.

Vi er desuden involveret i at belyse dynamiske molekylære interaktioner, såsom protein-protein interaktioner, i DNRF-centret DynaMo.

Forskningstemaer

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Forskningscentre