Brochurer om Landbohøjskolens Have

Der er udgivet to brochurer om haven - en om sommerblomstsamlingen og en om Landbohøjskolens Have

Folderne kan hentes i de hvide kasser ved Sommerblomsthaven og for enden af rosenpergolaen.

Du kan også downloade brochurerne her:

Hent sommerblomsthave brochure her

Hent Landbohøjskolenshaves brochure her