Plantesamlinger i Landbohøjskolens Have

Landbohøjskolens Have indeholder en stor og righoldig plantesamling af dyrkede og vilde planter. I modsætning til Botanisk Have har vi fokus på forædlede arter og kultivarer.

Der findes omkring 6000 forskellige planter (arter, kultivarer og hybrider mv.) i Landbohøjskolens Have. Der er samlinger af vilde danske urter og vedplanter, og samlinger af planter med kultivarer og forædlede planter hvor fokus er på prydværdi og nytteværdi. Samlingerne anvendes primært til undervisning af studerende, samt til forskning. Download liste over samtlige planter i Landbohøjskolens Have

I Landbohøjskolens Have findes der områder med specielle plantesamlinger, såsom stenhøjen med alpine planter, rosenhaven med at væld af roser, surbundsbede med azalea, rhododendron og lyng, skyggehøjen med bregner og skovbundsplanter, staudegangen etc. Ved Cafe Væksthuset er der samlinger med sommerblomster, krydderurter og lægeplanter. Der er offentlig adgang til disse samlinger.

Læs mere om græsser, løg, medicinplanter, roser og sommerblomster.