Åbningstider og regler

Åbningstider

Landbohøjskolens Have har åbent fra solopgang til solnedgang hele året, undtagen den 24. og den 31. december. Hvis haven bliver aflåst, kan udgangen ved Bülowsvej/Thorvaldsensvej anvendes.

I tilfælde af storm, sne, glatføre eller anden risiko, lukkes Haven for besøgende.
Toilet findes ved indgangen fra Thorvaldsensvej.

Grupper, der ønsker at afholde arrangement i haven, skal kontakte haven@plen.ku.dk i forvejen. Læs mere om arrangementer her

Regler for færdsel og ophold

Hjælp os med at bevare haven ved at overholde følgende regler:

• Boldspil og anden leg henvises til Grønnegården

• Lad være med at klatre i træerne eller plukke og indsamle plantemateriale

• Medbring ikke hund eller andre dyr

• Kør ikke på cykel, løbehjul eller knallert, og parker dem ikke i haven

• Undgå støj eller musik, der kan genere andre gæster i haven

• Anvend ikke grill eller åben ild

• Færdsel og ophold kun på stier og græsplæner

Læs mere om hvorfor man ikke må tage hunde med i Landbohøjskolens Have her
Henstillinger fra havens medarbejdere og universitetets vagt skal følges.

Pas på i blæsevejr – havens træer er gamle, og der kan falde store grene ned.