Film og foto i Landbohøjskolens Have

Kontakt os, hvis du ønsker at bruge haven til filmoptagelser.

Hvis fotografier skal bruges med et kommercielt sigte, skal du lave en aftale med haven i forvejen. Kontakt os på mail eller telefon.

Når fotografierne anvendes skal du nævne, at de er optaget i Landbohøjskolens Have, Københavns Universitet.

Hvis fotografierne er til privat brug, f.eks. bryllupsbilleder, kræves ingen forudgående aftale.

For alle film- og fotooptagelser gælder, at havens generelle regler for ophold og aktiviteter skal overholdes, når der fotograferes. Orienter jer venligst på skiltene ved indgangen eller læs mere om regler for ophold og færdsel.