Sommerblomster i tusindvis

Sommerblomsthaven er en af Danmarks største samlinger med hensyn til antallet af forskellige planter. Der er samlet ca. 250 forskellige vækster - ialt mere end 13.000 enkeltplanter.

Plantesamlingen findes foran gartnerboligen, Grønnegårdsvej 15, 1870 Frederiksberg C

Nyheder og forædlede sorter

På venstre side af flisegangen (set fra Grønnegårdsvej) er der 2 store nyhedsbede med flere forskellige slægter og sorter, som endnu ikke kan fås i almindelig handel. I de øvrige bede er planterne samlet slægtsvis, således at sorter af Petunia, Flittiglise og Pelargonier er samlet i hver deres bed.

De oprindelige former

På højre side af flisegangen er der en samling af frøformerede arter og sorter, der viser de kendte forædlede sommerblomster i deres oprindelige form, dvs. uden fyldte blomster og ændrede farver. Planterne er inddelt i lave og høje planter og sorteret alfabetisk efter det latinske navn.

Formålet med plantesamlingen

Samlingen af sommerblomster anvendes dels til undervisningen i bl.a. botanik og planteanvendelse og dels som udstillingsvindue for nyheder, som vil blive markedsført de efterfølgende år.

Læs mere om samlingen i vores folder.