Plantefaciliteter og værksteder

Plantefaciliteter og Værksteder understøtter forskning og undervisning på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Forskere og undervisere fra andre institutter eller forskningsinstitutioner kan også benytte vores faciliteter og ekspertise.

  • Vi udfører forsøg med planter i klimakamre, i væksthuse og i marken.
  • Vi dyrker og leverer planter til forskning og undervisning. 
  • Vi varetager genbankopgaver vedr. frugt og bær.
  • Vi udvikler og reparerer forsøgsudstyr til forskning og undervisning.