Information til forskere, undervisere og fagfolk

Afskæringsservice

Landbohøjskolens Have og Væksthusene vedligeholder en hel række plantesamlinger med henblik på at kunne levere afskåret plantemateriale til undervisning i botanik og relaterede fag såvel på Københavns Universitet, som på andre undervisningsinstitutioner og universiteter.

Læs mere om afskæringsservice.

Feltundervisning og anvendelse af samlingerne

Plantesamlingerne kan desuden anvendes i forbindelse med feltundervisning for mindre hold af studerende. På samme måde kan samlingerne anvendes til inspirationsture for mindre grupper af fagfolk indenfor den grønne branche.

Vi vil dog meget gerne underrettes i forvejen, så vi kan tage højde for det ved planlægning af arbejdet og Landbohøjskolens Have's generelle regler skal selvfølgelig overholdes.

Frøudveksling

Der samles frø fra en- og flerårige planter til brug for udveksling med andre botaniske haver og parker. Se betingelserne for frøudveksling og frølisten - Index Seminum.

Kontakt

Teamleder Lars Birck
Tlf. 5154 4484
haven@plen.ku.dk