Landbohøjskolens Have

Landbohøjskolens Have blev grundlagt i 1858 samtidig med at Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blev bygget. I dag kaldes området Frederiksberg Campus og det er en del af Københavns Universitet.

Man startede fra bar mark langt væk fra København og designede en have, der den dag i dag har stor attraktion såvel for ansatte og studerende på fakultetet som for haveinteresserede naboer og for besøgende, der kommer langvejs fra. Haven blev kaldt Landbohøjskolens Have.

I dag findes der flere haver på området og både haverne og alle de grønne områder omkring bygningerne på Frederiksberg Campus er samlet under navnet Landbohøjskolens Have.

Frederiksberg Campus strækker sig fra Grundtvigsvej mod vest til Ågade mod øst og afgrænses af Bülowsvej mod syd og Den Grønne Sti mod nord.

Områderne er offentlig tilgængelige.

Landbohøjskolens Have blev anlagt efter tidens toner i romantisk stil med mange elementer fra landskabshaverne. Haven indeholder mange af de have- og parkrum, der hører til stilarten: en dam, en bæk, en stenhøj, en rosenhave, en skov, lunde og åbne arealer, tæppebede og blomsterbede etc. I dag hedder den centrale del af haven Den Romantiske Have. 

I Landbohøjskolens Have er der rig mulighed for at se, hvordan planterne skifter med årstiderne fra udspring til blomstring, frugtsætning, efterårsfarver og vinterdvale. Til de flestes overraskelse kan der hele året ses blomstrende træer og buske.  

Oplev selv mangfoldigheden - året rundt...

Download brochure om Landbohøjskolens Have her