PlanteFaciliteter & Værksteders mission

PlanteFaciliteter & Værksteder (PFV) understøtter Institut for Plante- og Miljøvidenskabs (PLEN) forskning og undervisning i tæt dialog med brugerne, og på et kompetent og fagligt højt niveau.

PFV forsyner forskning og undervisning på PLEN med planter, afgrøder, forsøgsarealer, plantedyrkningsfaciliteter, maskinpark og værksteder af bedst mulig kvalitet

PFV plejer og udvikler KU SCIENCEs haver og grønne områder indenfor rammerne af Campusplan Frederiksberg og Helhedsplan Taastrup.

PFV udvikler og servicerer instituttets undervisnings- og forskningsudstyr indenfor mekanik, elektronik og forsknings-it.