Vækstfaciliteter på Frederiksberg

Her kan du læse om fakultetets væksthuse, der er beliggende på Rolighedsvej på Frederiksberg.

I væksthusene er vi eksperter i dyrkning af planter under kontrollerede forhold - til forsøg, til forskning, til undervisning og til brug for Landbohøjskolens Have.

Ansøgningsskema

Blomsterbed

Brug for væksthusplads?

Planter