Forsøgsgårdene

Velkommen til Forsøgsgårdene

Vores arealer og faciliteter kan anvendes af forskere, undervisere og studerende på Københavns Universitet eller andre private og offentlige forskningsvirksomheder.

EU støtter Forsøgsgårdene

EU støtter forsøgsgårdene

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Forsøgsgårdene modtager støtte.