Forsøgsgårdene

Velkommen til Forsøgsgårdene

Vores arealer og faciliteter kan anvendes af forskere, undervisere og studerende på Københavns Universitet eller andre private og offentlige forskningsvirksomheder.

Forsøgsgårdene modtager støtte fra EUs landdistriktprogram til drift af de økologisk dyrkede arealer bl.a. på Bakkegården.

Arealerne er etableret for at danne nødvendigt grundlag for forskning og undervisning indenfor økologisk jordbrug på Københavns Universitet.