Betydning og værdisætning af kulstoflagring i forbindelse med tilførsel af organisk affald

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Projektet beskriver, hvorledes de afledte effekter af kulstoflagring, forårsaget af affaldstilførsel, kan værdisættes. Endvidere er det angivet, hvorledes resultaterne kan indbygges i livscyklusvurderinger og samfundsøkonomiske analyser.
Andelen af kulstof i organisk affald, som bindes ved tilførsel til jorden, er analyseret for forskellige affaldstyper i klima- og jordbundsscenarier for henholdsvis Østjylland og Sjælland ved hjælp af agroøkosystem-modellen DAISTY. Afhængig af affaldstype, klima og jordtype vil der under danske forhold være bundet mellem 30-60% af det tilførte kulstof med organisk affald efter 100 år med konstant tilførsel af disse.
I rapporten belyses og anvises konsistente metodiske tilgange til at vurdere værdien af kulstoflagring i jord, som er forårsaget af tilførsel af organisk affald.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages72
ISBN (Print)978-87-93026-13-1
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - 2013
SeriesMiljøprojekt
Number1482

ID: 99149920