Medicinplanter

I et 'hemmeligt' hjørne ved gartnerboligen på Grønnegårdsvej findes samlingen af planter med medicinsk anvendelse.

Der er tale om planter, som har været anvendt gennem hele historien, men størstedelen anvendes også i nutidens lægebehandling.

Mange af Landbohøjskolens Haves planter er giftige, men navnlig her i lægeplanterne er der mange giftplanter samlede. Vi minder derfor om, at det ikke er tilladt at plukke eller indsamle planter eller plantedele i Landbohøjskolens Haves samlinger.