Græsser

Græssamlingen består af de bedste græsser udvalgt for deres skønhed, sundhed og gode dyrkningsegenskaber.

Græsser med mange underjordiske udløbere eller med fare for spredning er derfor ikke repræsenteret i græssamlingen.

For at fremhæve græsserne er der underplantet med forskellige bunddækkeplanter som skumblomst og guldjordbær.

Læs mere om græsserne og deres pleje herunder.

Græssernes anvendelse i haver og anlæg

Græsserne er specielt gode til små haver, hvor græssernes lange, smalle blade og deres fejende blomsterstand sætter et elegant præg hele sommeren og langt ind i vinteren.

Bemærk, at det ikke kun er giganterne blandt græsserne, der giver haven smarte detaljer, men tit og ofte de mindre græsser med deres særprægede blade, bladfarver og attraktive blomsterstande.

Er du interesseret i græsser, så har du her mulighed for at studere de enkelte græsser på nærmeste hold og herudfra træffe dit valg, hvis du vil dyrke græsser i egen have. 

Græsser er hovedsageligt "græsgrønne", men kan også have forskellige bladnuancer i grønne, sølv, hvidstribede, blå, gulstribede, gule og rødbrune farver - hvilket ses tydeligt i denne græssamling.

Vær opmærksom på at blå græsser, som Festuca og Agropyron kræver en solrig og ikke for fugtig vokseplads.

Græssernes pleje

Græsser vandes og gødes som havens øvrige planter. De er sunde og angribes sjældent af skadedyr. De kræver ingen sprøjtning med giftstoffer.

De sarte græsser, som Pampasgræs (Cortaderia) bør vinterdækkes med blade og grangrene.

Nedklipning af de tørre græsstrå og blade bør foretages i marts-april. Som hovedregel skal toppen fjernes, inden det nye græs vokser frem.

Er græstuen blevet for stor, kan den deles i april-maj.