Daisy – Analyse og modellering af jord-plante-atmosfære-systemet

En central del af værktøjskassen, der miljøfagligt kan understøtte udvikling af en konkurrencedygtig planteproduktion.

Daisy er en modelleringsplatform, som med fokus på processer i landbrugets økosystemer beskriver de ofte meget komplekse sammenhænge i jord-, plante- og atmosfæresystemer. Daisys procesbeskrivelser tager udgangspunkt i fysikken, kemien og biologien, samt vand- og stofbalancer.

Systemet forudsiger skæbnen for vand, varme, kulstof og kvælstof, pesticider og planteproduktion under forskellige dyrkningssystemer, hvor mange parametre har indflydelse. Derved egner Daisy sig også i høj grad som en del af den værktøjskasse, der bør danne beslutningsgrundlaget for både landbrugserhvervet og for den miljøpolitiske udvikling.

Daisy er bredt anvendelig og giver mulighed for at se nærmere på en række processer og konsekvenser i økosystemet, blandt andet når der foretages ændringer i dyrkningspraksis, gødningstildeling og pesticidanvendelse. Modelsystemet beregner blandt andet udbytter, kvælstofindhold og udvaskning af næringsstoffer, som en funktion af miljø- og klimaforhold på basis af vandstrømning, fordampning, plantevækst og stofomsætning i jorden under specifikke forhold.

Anvendelsesområderne for Daisy og mulighederne for at håndtere forskellige procesbeskrivelser udvides og videreudvikles løbende i forbindelse med aktiv brug i forskningsprojekter. Nuværende og afsluttede projekter omhandler blandt andet jordbehandlingsmetoder, præcisionslandbrug, pesticidudvaskning og plantevækst under dårligt drænede forhold.

Daisy er oftest anvendt i markbeskrivelser, som kan simuleres i en eller to dimensioner, men kan også anvendes distribueret ud over større arealer med samtidig kobling til hydrologiske modeller.

Behovet for typen af input til systemet og kalibrering er afhængigt af formålet med et givent studie og afstemmes individuelt. Systemet har med succes været testet i en række internationale sammenlignings- og valideringsstudier. Daisy er således ikke knyttet til et specifikt geografisk udgangspunkt, men kan foretage beregningerne på baggrund af date fra den givne lokalitet.