Formålet med Landbohøjskolens Have er

 • at understøtte undervisning og forskning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  Ved at levere materiale til undervisning og forskning (hele planter, plantemateriale, frø, insekter, skade- og nyttedyr, plantesygdomme etc.) og ved at haverne bruges til feltstudier i undervisningen.
 • at være grønt mødested for studerende, ansatte og besøgende
  Ved at haverne i deres udformning og indhold danner den grønne ramme om et attraktivt arbejds- og studiemiljø og samtidig indbyder til ophold og fordybelse.
 • at sikre de historiske billeder og haverum, og udvikle dem i nutidigt formsprog
  Ved at plantevalg og driftspraksis afstemmes efter de historiske forlæg og de udviklingsmuligheder campusplanen rummer. 
 • at vække interesse for forskning og uddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
  Ved at beplantningerne i kraft af deres særegenhed signalerer læringsmiljø, hvor planter er omdrejningspunktet, og ved at haverne anvendes som udstillingsvindue for forskningstemaer og undervisningsaktiviteter på fakultetet. 
 • at være inspirerende, grøn idebank både lokalt, nationalt og internationalt
  Ved at beplantninger og plantesamlinger hele tiden udvikler sig og viser nye såvel som klassiske plantesortimenter, metoder og teknologi af interesse for fagfolk og private.