Må man færdes på Forsøgsgårdenes arealer?

Forsøgsgårdene er offentligt tilgængelig for besøgende, der færdes til fods eller på cykel på markvejene. Af hensyn til forsøgene er det ikke tilladt at ride på området. Hunde skal føres i snor af hensyn til forsøgs- og undervisningsdyr og for at undgå skader på forsøgene.

Kontakt os gerne for en aftale om rundvisning til markforsøg, værkstedsarealer og alt det andet spændende, der foregår på Forsøgsgårdene. Vi tager imod grupper fra gymnasier, tekniske skoler, jordbrugsfaglige skoler og andre læreanstalter, foreninger, institutioner og firmaer, der interesserer sig for de problemstillinger, der forskes i og arbejdes med på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Send en mail eller ring til en af medarbejderne for nærmere aftale.