For forskere og studerende

Forsøgsgårdenes arealer, faciliteter og forsøgstekniske udstyr er til rådighed for alle ansatte og studerende på Københavns Universitet samt for forskere, undervisere etc. ved andre forskningsinstitutioner og -virksomheder 

Forsøgsgårdenes medarbejdere er parat til at yde den optimale service samt praktisk og teknisk assistance i den forbindelse.

Hvis du vil benytte Forsøgsgårdenes markarealer og faciliteter eller vores forsøgstekniske assistance og service, skal du udfylde et

Ansøgningsskema

Læs mere om brugerbetaling.

Kontakt os for at høre om netop dit behov kan opfyldes.