Forsøgsgårdenes faciliteter

Forsøgsgårdenes arealer og faciliteter kan anvendes af forskere, undervisere og studerende på Københavns Universitet eller andre private og offentlige forskningsvirksomheder. Find yderligere oplysninger for brugere af Forsøgsgårdene.

 

 

 

En række forsøgsfaciliteter til brug for plantedyrkning er til rådighed på Forsøgsgårdene, og de er til rådighed for såvel Københavns Universitets ansatte og studerende som for forskere og studerende fra andre forskningsinstitutioner.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om faciliteterne og deres indretning eller om muligheder for reservation.

 • Karplads
  Bag væksthus 8-80 på Højbakkegård findes et flisebelagt areal, hvor det er muligt at dyrke planter i kar og potter til forsknings- eller undervisningsformål.

  Arealet er udstyret med et vandingsanlæg, der giver mulighed for såvel håndvanding som drypvanding til hvert kar. Arealet er ubeskyttet i forhold til vind og vejr.

  Kontaktperson for karpladsen er René Hvidberg Petersen.

 • Klimastation
 • Klimakamre
 • Lysimeter
 • Væksthuse

 

 

 

 

 

 

Forsøgsgårdenes maskinpark er tilpasset til en hverdag, hvor hovedopgaven er forsøgsdrift. Dyrkning af marker uden forsøg og al høst udover forsøgparcelhøsten foretages af en maskinstation. Maskinparken bærer præg af denne prioritering, idet der hovedsagelig findes maskiner, der er egnet til moderne markforsøg udført med fokus på kvalitet, og flertallet af forsøgsmaskinerne er af nyere dato.

Betjening af dataloggere og af instrumenter til måling af plantevækstfaktorer er også en del af vores ekspertise.

Kontakt os gerne og hør nærmere om mulighederne for at opfylde netop dine behov i relation til markforsøg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Department of Plant and Environmental Sciences (PLEN), at the Faculty of Science, University of Copenhagen, has developed a mobile Phenotyping platform based on multi spectral imaging. The platform has been named PhenoField.

The platform consists of a box that using an outside mounted moveable cover can enclose the crop from wind and light.

Mounted inside the box is a panel of diodes that emit a stroboscopic light in 9 different wavelengths from 450 to 850 nm. Top-most and centrally mounted in the box is the camera, which when the box is positioned over the crop, and the cover has been lowered to the soil surface, takes a series of images of the crop. The images are shot from a height of 1 meter above the plants.

 

 

 

 

 

 

 • Bladarealmåling
  Bladarealmåleren Area Meter LI-3100 er placeret i forsøgsladens grovlaboratorium. Apparatet kan bruges til måling af eksakt areal af bladmateriale.

  Princippet er, at bladene placeres på et bånd hvor materialet køres forbi en fotocelle og bladets areal i kvadratcentimeter kan aflæses som en opsummering af det materiale, der føres igennem.

 • Grovlaboratorium
  I forsøgsladen er der indrettet et grovlaboratorium med udstyr til brug for forarbejdning af jord- og planteprøver forud for analyse.

  Rummet indeholder:

  • vægte (fra 5 kg til 0,01 g)
  • bladarealmåler
  • frysetørrer
  • frysere (-18 og -80 grader)

  Desuden er der lager af poser og andet emballage, der anvendes til prøveopbevaring.

  • Tørrerum med hylder og varmluftblæsere.
  • Gulvtørreri med varmluftblæsere  
  • Tørreskabe
   • 4 Lytzen ovne
   • 1 dobblet Lytzen tørreskab
   • 1 lille Heraeus varmeskab

 • Tærskemaskiner
  I forsøgsladen findes en række tærskemaskiner, som anvendes til forskellige typer af prøver. Til større prøver, såsom korn neg, bruger vi en Wintersteiger LD 350.

 • Frørensning
  I forsøgsladen findes en række rensemaskiner, som kan bruges til at sortere ukrudtsfrø fra høstprøver eller til at sortere kornprøver i forskellige størrelsesfraktioner. Vi har bl.a. en A/S Rationel SLN3 og en Westrup LA-LS air screen cleaner.

  Rensemaskinerne betjenes af forsøgsgårdenes medarbejdere eller af forskere/studerende.

 • Møller

  I møllerummet i den sydlige ende af forsøgsladen (bygning 8-57) kan alle typer af prøver formales ned til analyseklar partikelstørrelse. Formalingen foretages af Forsøgsgårdenes medarbejdere eller af forskeren/den studerende. Vi udregner gerne et tidsforbrug og en pris for formalingsopgaver.

  Der findes følgende møller i rummet:

  Retsch PM 100 Planet kuglemølle

  • Materiale: Blødt, hårdt, sprødt, vådt eller tørt
  • Partikelstørrelse efter formaling: <1 µm
  • Kørsel 3 5 min. afhængig af materiale. Evt. tilsætttes flydende kvælstof for at undgå klumpning af meget fedtholdige prøver.
  • Stålbeholder og stålkugler med kapacitet til 75 300 ml materiale. Materialet skal være snittet < 10 mm inden formaling.
  • Til analyser, hvor der ikke må være rester af metal i prøven anvendes zirconiumbeholder og zirconiumkugler med kapacitet til 25 150 ml materiale. Materialet skal være snittet < 6 mm inden formaling.

  Retsch SM 2000 Snittemølle

  • Materiale: Blødt, medium hård, elastisk, fibre og sejt. Hvis materialet bliver statisk elektrisk kan man med fordel bruge tøris.
  • Materialestørrelse 60 80 mm
  • Partikelstørrelse efter formaling afhænger af soldstørrelse, dvs. 1,5 4,0 10,0 mm
  • Kørselstid afhænger af mængde og materialetype. 

  Super Mill 1500

  • Materiale: De fleste former for kerner - også med højt fedtindhold og fibre - skal være tørre.
  • Rotorsnitter af titanium
  • Partikelstørrelse efter formaling: < 0,01 1,2 mm
  • Kørselstid 1,5 min. 3,0 min.
  • Prøvestørrelse: 100 ml

  Cyclotec Mill

  • Materiale: Byg, hvede, havre og rugkerner
  • Rotor af aluminium, sold af stål
  • Soldstørrelse 0,5 1,0 2,0 mm
  • Prøvestørrelse: små prøver.

  Kontakt farms@plen.ku.dk for yderligere informationer eller reservation.

 

 

 

Kontakt

Forsøgsgårdene
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Højbakkegård Alle 30
2630 Taastrup
Farms@plen.ku.dk

Teamleder
Jesper Svensgaard
+45 35 33 42 85
Email: jesv@plen.ku.dk