Sekretariat

Sekretariatet varetager en række tværgående opgaver på Institut for Plante og Miljøvidenskab og er organiseret i teams omkring følgende arbejdsområder:

Ph.D.

Teamleder Lene Mariager 
Strategi, rekruttering, indskrivning, vejledning og statistik

Økonomi

Teamleder Christian Lind Jacobsen
Projektoprettelse, budgetprognoser, projektopfølgning, regnskabsaflæggelse, Styring og budgetopfølgning på DR10 midler, kvartalsrapporter, interne projekter og bevillinger, budgetter til eksterne ansøgninger, Rådgivning & Support

Funding, Innovation & Support

Teamleder Lene Rasmussen
Finansieringsmuligheder, support på ansøgninger, budget, kontrakter og patenter, projektadministration, strategi og lobby

Strategi og Kommunikation

Teamleder Solveig Krogh Christiansen
Strategiske initiativer, priming og forskningspolitik.

Kommunikationsmedarbejder Lene Sparsø Thygesen.
Ekstern og intern kommunikation; forskningsformidling, branding, pressekontakt, web, intranet og rekruttering af studerende

Uddannelse

Teamleder Birgitte K. Pedersen
Undervisning, studiemiljø og uddannelsesadministration

Service

Teamleder Lene Mariager 
Post og pakker, affald og genbrug, vasketøj, kopimaskiner, betjent- og håndværksmæssige opgaver

Sektionssekretærer

Teamleder Jette Højgaard
Rejsearrangementer, ferie- og fraværsregistrering, kursus og eksamensadministration, indkøb, CURIS, lokalefordeling