Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Svend Christensen

Svend Christensen

Institutleder

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab

  Thorvaldsensvej 40, opgang 10, 6. sal, 1871 Frederiksberg C., Bygning 73, Bygning: R666

  1871 Frederiksberg C

  Telefon: +45 51 48 94 21

Svend Christensen er uddannet agronom (1988) og Ph.d. (1993) fra Den Kgl. Veterinærhøjskole. Han har som forsker været koordinator for mere end 10 store forskningsprojekter, før han i 2001 blev forskningsdirektør for Afdeling for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning. Svend Christensen har været professor og institutleder ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet siden 2008.

Primære forskningsområder

Forskningen koncentrer sig om følgende hovedområder:

 • Dyrkningspraksis med fokus på konkurrence imellem afgrøder og ukrudtsplanter.
 • Modellering af afgrøde vækst og udbytte
 • Ukrudtbiologi og -bekæmpelse
 • Præcisionslandbrug og teknologiudvikling

Netværk og Medlemskaber

Svend Christensen er formand for arbejdsgruppen Site Specific Weed Management i European Weed Research Society (EWRS), hvor han også er medlem af den videnskabelige komite. Han koordiner det Nordiske Plant Phenotyping Nteværk (NPPN) og er med i redaktionsgruppen for tidsskriftet Journal of Precision Agriculture. Derudover var han gennem en årrække medlem af Det Frie Forskningsråd for Teknologi og Produktion.

 

ID: 6086732