Kristian Thorup-Kristensen

Kristian Thorup-Kristensen

Professor

Professor i afgrødevidenskab

Jeg forsker i en række emner omkring afgrøders rodvækst, udnyttelse af jordens vand og næring, efterafgrøder og grøngødning, og i udvikling af bæredygtige dyrkningssystemer. Forskningen retter sig imod både konventionel og økologisk dyrkning.

Resultaterne af forskningen er publiceret i forskningsartikler, men også i en lang række artikler i danske fagblade, i rådgivningsmateriale m.v.. Viden om arbejde med grøngødning og efterafgrøder er bl.a. samlet i bogen ”Grøngødning

Arbejdet med rodvækst har især fokuseret på studier af dyb rodvækst hos nogen afgrøder og efterafgrøder, ned til 2,5 meters dybde, og betydningen af den dybe rodvækst for kvælstofudnyttelse og udvikling af kvælstofeffektive sædskifter.

Vigtigste igangværende projekter:

DeepFrontier, hvor vi arbejder med studier af meget dyb rodvækst, med det formal at “forstå og forbedre dyb rodvækst i 2-5 meters dybde”

RadiMax, hvor vi sammen med bl.a. danske planteforædlere arbejder på at inddrage rodegenskaber i forædlingen af nye plantesorter. Det sker i tæt samarbejde med projektet FAUPE hvor vi arbejder med at udvikle metoder til screening for rodegenskaber.

RowCrop og OrganoFinery projekterne, hvor vi arbejder med udvikling af økologisk planteproduktion. Projekterne har meget forskelligt indhold, men de har det fælles overordnede formål at udvikle mere bæredygtig økologiske planteavl, både økonomisk og miljømæssigt, ved at udvikle mulighederne for at øge dyrkningen af grøngødning og græsmarksafgrøder i sædskifterne.

Jeg er ansvarlig for kurset “Crop production in a farming system perspective” på master niveau og underviser også meget på bachelorkurset “Afgrødelære

Publikationsliste: http://scholar.google.dk/citations?user=uvvd428AAAAJ&hl=en

ORCID profil: http://orcid.org/0000-0001-5476-985X

ID: 16895035